Izpad delovanja ISP T-2 Friday 9th February 2024 11:50:00


Zabeležili smo izpad delovanja T-2 storitev. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je T-2 kompletno nedosegljiv.

Na našem omrežju smo izklopili tega ponudnika. Storitve bi morale delovati normalno.